Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tutarı

Türkiye'de kıdem tazminatı, işçinin işverenle olan hizmet süresine göre belirlenir ve iş kanununa göre düzenlenir.
2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tutarı
2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tutarı
İş Kanunu'na göre, işçinin hak kazanacağı kıdem tazminatı miktarı, işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi veya işçinin emeklilik veya yaşlılık nedeniyle işten ayrılması durumunda hesaplanır. Kıdem tazminatı miktarı, işçinin brüt ücreti ve hizmet süresi dikkate alınarak hesaplanır. İşçinin hizmet süresi, işe başlama tarihinden işten ayrılma tarihine kadar geçen süreyi ifade eder.

İşçinin Hak Kazanacağı Kıdem Tazminatı Miktarı

İşçinin hak kazanacağı kıdem tazminatı miktarı, iş kanunlarına ve işçinin çalıştığı süreye göre değişebilir. Türkiye'deki mevcut kanunlara göre, işçilerin kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl çalışmış olmaları gerekmektedir.
İşçinin Hak Kazanacağı Kıdem Tazminatı Miktarı
İşçinin Hak Kazanacağı Kıdem Tazminatı Miktarı
Bu şartı yerine getiren işçiler, işverenleri tarafından işten çıkarılmaları veya işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Kıdem tazminatı miktarı ise, işçinin hizmet süresi, son brüt ücreti ve çalışma koşullarına göre hesaplanır. Buna göre, işçinin her tam yıl için brüt ücretinin 30 günlük kısmı kadar kıdem tazminatı alması gerekmektedir. Ancak, işçinin hizmet süresi 15 yıldan fazla ise, her tam yıl için brüt ücretinin 45 günlük kısmı kadar kıdem tazminatı alması gerekmektedir.
Örneğin, işçinin son brüt ücreti 3.000 TL ise ve 10 yıl hizmet süresi bulunuyorsa, işçi 10 tam yıllık çalışma süresi için 3.000 TL x 30 gün x 10 yıl = 9000 TL kıdem tazminatı alabilir. Ancak, işçinin hizmet süresi 15 yıldan fazlaysa, kıdem tazminatı hesabı biraz daha farklılaşacaktır.

3 Yıllık Kıdem Tazminatı Miktarı

3 yıllık kıdem tazminatı miktarı, işçinin son üç yılda elde ettiği brüt ücretlerine ve çalışma süresine göre değişiklik gösterir. Türkiye'de kıdem tazminatı hesaplaması için kullanılan formül, İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, işçinin her tam hizmet yılı için 30 günlük brüt ücreti tutarında tazminat ödenir. Bu tazminata ek olarak, işçinin son üç ay içinde aldığı para ve ayni yardımların ortalama günlük tutarı da hesaba katılır.
3 Yıllık Kıdem Tazminatı Miktarı
3 Yıllık Kıdem Tazminatı Miktarı
Örneğin, işçinin son üç yılda brüt ücreti 3.000 TL ve çalışma süresi de 3 yıl ise, hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır:
Günlük brüt ücret: 3.000 TL / 30 gün = 100 TL
3 yıllık hizmet süresi: 3 yıl x 30 gün x 12 ay = 1.080 gün
İşçinin son üç aydaki ortalama günlük ücreti: Varsayalım 3.500 TL / 90 gün = 38.88 TL
Kıdem tazminatı miktarı: (100 TL x 1.080 gün) + (38.88 TL x 90 gün) = 108.000 TL + 3.499,20 TL = 111.499,20 TL

Denge Hukuk Bürosu İletişim

Kıdem tazminatınızı biz hesaplayalım. Talebiniz olması durumunda hukuki destek de verebiliriz. Bizimle iletişime geçiniz.

Hukuk Avukatlık

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski